Metrohaveriet en mörk symbol för tidningskrisen

Sättet Christen Ager Hanssen agerar på mot journalisterna på Metro är så hänsynslöst och grovt att man baxnar. Det är nästan så man tror att han spelar upp det här spektaklet med nån baktanke, så utstuderat likgiltigt för både tidningens roll och uppgift och enskilda medarbetares väl och ve är det.

Det kan (och kommer förhoppningsvis) skrivas spaltkilometer om det, och alla kan vi uppröras i grunden över respektlösheten men det riktigt otäcka är ändå att hela Metrokrisen är en mörk symbol för hur branschen nu börjar kantra. Annonsdrivna tidningar utan annonser kan inte ha journalister, de kan möjligtvis ha betalt innehåll men inte heller det kommer att hålla längre än en ny rekonstruktionsperiod. Trovärdigheten och räckvidden hos random instagram-influencer blir ändå betydligt större, vilken inte vill säga lite.

I åratal har vi sagt att det ska vända, och bära sig. Men vi har pratat mycket litet om hur annorlunda de organisationer kommer att vara när det bär sig. Hur små redaktioner kommer vara i en digitaliserad värld, och hur hälften av medarbetarna inte är journalister (eller säljare) utan sitter på techsidan som utvecklare. 

Nu går det inte att blunda längre.

Skillnaden mellan 2019 och tidigare år är att det som från arbetsgivarsidan på ett ansvarsfullt sätt försökt hanteras som naturliga avgångar, tidiga pensioner, förmånliga och frivilliga avtal, eller ej tillsatta vakanser nu övergått i regelrätta varsel och uppsägningar. Och inte i små numerärer. 

Ändå har det redan om man räknar alla små och medelstora strömmar av människor som lämnat branschen de senaste åren inte varit någon liten mängd skapare av journalistik som redan gått förlorad.

Kostnaderna för avvecklingen har blivit tyngre att bära för varje år.

Det finns förstås några starka och stora titlar som kan se ljusare på tillvaron, men också det är helt enligt prognos. Mångfalden urholkas på sikt, och några få större klarar sig.

Det är inte bara traditionella affärer som Metro som säger upp journalister i stor mängd, också amerikanska nätpublikationer som Huffington Post, Vice och Buzzfeed säger upp hundratals. I USA har det bara under första halvan av året sagts upp 3000 journalister.

Ett bistert 2019 detta.